Team Lekker Belangrijk
Ambities

Ambities

Onze ambitie is dat wij ieder jaar aan minimaal 3 niet commerciële organisaties een substantiële bijdrage kunnen doneren.

Naast het KWF en Centrum Inloophuis De Eik te Eindhoven is dat ieder jaar een derde, bij voorkeur lokale, organisatie.

Wij streven ernaar om onze vrijwilligers breder in te zetten dan alleen voor de fondsenwervingsactiviteiten van de eigen stichting, maar ook voor activiteiten van organisaties waaraan wij doneren.