Team Lekker Belangrijk
Financiële Transparantie

Financiële Transparantie

Onze stichting heeft net als elke andere stichting inkomsten en uitgaven.

De inkomsten van de stichting bestaan uit:

  • vrijwillige bijdragen van vrienden van de stichting
  • vrijwillige bijdragen van sympathisanten;
  • subsidies, fondsen;
  • sponsorgelden afkomstig van particuliere personen, bedrijven;
  • netto opbrengst van activiteiten.

De financiën worden door de penningmeester beheerd door middel van een lopende rekening en een spaarrekening. Jaarlijks wordt de  jaarrekening en het jaarverslag gepubliceerd op deze website .

Onze uitgaven bestaan grotendeels uit:

  • Niet gesponsorde en evenement-gerelateerde kosten.
  • Bestuurskosten
  • Stichtingskosten als daar zijn: webhosting, kosten KvK, bankkosten, verzekeringen;
  • Externe deskundigheid, indien relevant en noodzakelijk;

Antistrijkstokbeleid

Stichting team lekker belangrijk hanteert een antistrijkstokbeleid: alle netto-opbrengsten gaan voor de volle 100 % naar de goede doelen die wij steunen.

Om evenementen te kunnen blijven uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het exploiteren van de Kerstkringloopwinkel Eindhoven worden deelsponsoren gezocht.  U vindt elders op deze website een overzicht van onze sponsoren. Ons bestuur bestaat uit vrijwilligers en onze vrijwilligers ontvangen geen vrijwilligersvergoeding! Onze hele financiële administratie wordt nauwkeurig gevoerd door onze penningmeester die daarbij gratis hulp krijgt van een registeraccountant en fiscale adviseur